The Graduate School Experimental Plant Sciences (EPS)

Hugo de Vriesprijs 2019

Elk jaar wordt de Hugo de Vries prijs toegekend voor het beste botanische proefschrift dat verdedigd is aan een Nederlandse universiteit. Deze verkiezing wordt georganiseerd door de Koninklijke Nederlandse Botanische Vereniging (KNBV) en de Stichting Hugo de Vries-Fonds. De prijs bestaat uit een oorkonde en een geldbedrag van €5000. Het prijsbedrag wordt geacht ten goede te komen aan het onderzoek of de opleiding van de winnaar.

In april 2020 zal de Hugo de Vries prijs 2019 uitgereikt worden. De potentiële prijswinnaar (m/v) hoeft niet cum laude gepromoveerd te zijn om voor deze prijs in aanmerking te komen. Een goede tot zeer goede onderzoeker (m/v) kan ook genomineerd worden. De criteria die door de jury gehanteerd worden zijn bijgevoegd of kunt u nalezen op www.KNBV.eu/hugo-de-vries-prijs. Als u van mening bent dat één van uw promovendi in aanmerking zou kunnen komen voor deze prijs, reageer dan uiterlijk 27 januari 2020 met een korte e-mail bericht gericht aan Wouter Kohlen, secretaris van de KNBV.

2020-01-10T11:39:17+01:00